Årsmöte för Reumatikerföreningen Falun

Årsmöte den 16 februari 2021 har flyttats till den 20 februari. På grund av coronautbrott sker poströstning inför årsmötet