Styrelsen

Ordförande

Rigmor Hellsten
Telefon: 070 523 19 12

Kassör

Barbro Berg
Telefon: 070 336 30 79

Sekreterare

Solveig Ericsson
Telefon: 070 576 45 85

Övriga ledamöter

Ann-Britt Svens Olsson
Telefon: 070 619 36 60

Ann-Christin Hallin
Telefon: 070 592 66 19

Elisabeth Börjesson
Telefon: 076 783 42 35

Britt-Marie Lindberg
Telefon: 070 395 87 88