Styrelsen

Ordförande

Solveig Ericsson
Telefon: 070 576 45 85

Kassör

Ann-Christin Hallin
Telefon: 070 592 66 19

Sekreterare

Elisabeth Börjesson
Telefon: 076 783 42 35

Övriga ledamöter

Rigmor Hellsten
Telefon: 070 523 19 12

Rigmor Sörbye
Telefon: 070 725 68 54